از همه چیز یه ذره http://misterinfo.in 2019-02-16T06:28:00+01:00 text/html 2018-11-30T07:07:05+01:00 misterinfo.in jalal حب و دوستی http://misterinfo.in/post/741 <p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl;" dir="rtl" align="right"> <font size="4" face="Tahoma">خَیْرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ كَانَ مَأْلَفَةً لِلْمُؤْمِنِینَ، وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَأْلَفُ وَ لَا یُؤْلَف‏</font><font style="font-size:20; Weight:400" size="4" face="Traditional Arabic" color="#000000"><font style="font-size:20; Weight:400" face="Traditional Arabic" color="#242887"><br> </font></font><font size="4" face="Tahoma"><br>بهترین مؤمنان كسى است كه با مؤمنان اُنس بگیرد و كسى كه انس نگیرد و انس نپذیرد، خیرى در او نیست.</font></p><font size="4"> </font><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="4"> امالی (طوسی) ص462 - </font><font size="2"><font size="4">بحارالأنوار(ط-بیروت) ج64، ص</font>298</font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="2"><br></font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="3">&nbsp;عَن رَسُولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آله: مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه ُ فِى زُمرَتِهِم. [ نهج الفصاحه، ص 609، ح 2986]<br><font size="4" color="#CC0000">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر كس گروهى را دوست بدارد( و نسبت به آنان مهرورزى كند) خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.</font> <br></font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="3"><br></font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="3"><br></font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><font size="4" color="#000099">&nbsp;عَنِ الإمامِ الباقِرِ علیه السلام: إعلَم أنَّ الإلْفَ مِنَ اللّه ِ وَ الفِرَكَ مِن الشَّیطانِ. [ كافى، ج 5، ص 500، ح 1]<br>امام باقر علیه السلام فرمود: بدان كه انس گرفتن (بامردم) ازخداوند است ودشمنى ازشیطان</font></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><br></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><br></p><p style="line-height: 25px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" dir="rtl" align="right"><br><font size="3" color="#000099">&nbsp;ا<font size="4">لإمامُ الصادقِ علیه السلام: حُـبُّ أولِیـاءِاللّه ِ وَالوِلایَةُ لَهُـم واجِبَةُ، وَالْبَرائةُ مِنْ أعدائِهِم واجبةٌ . [ بحار الانوار، ج 27، ص 52، ح 3]</font></font><font size="4" color="#000099"><br>امام صادق علیه السلام فرمود: دوستى و محبّت اولیاى خدا و ولایت آنان واجب است و بیزارى از دشمنان آنان نیز لازم است</font><br><font size="2"><a href="http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/6106/حشر-با-محبوب"><span class="ON"></span></a></font></p> text/html 2018-09-20T06:35:50+01:00 misterinfo.in jalal چه کسانی از کربلا اخراج شدند ؟؟؟ http://misterinfo.in/post/740 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <script src="https://rasekhoon.net/_js/rasekhoonplayer.min.js"></script>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <script type="text/javascript">play('http://media.rasekhoon.net//008/Farsi/14/Azghadi_Rahimpour/18_Azghadi_azadari(www.rasekhoon.net).mp3')</script>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; text/html 2018-08-24T07:12:10+01:00 misterinfo.in jalal نگاه متفاوت ادم ها http://misterinfo.in/post/739 <p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;">«كشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;">باشد كه باز بینیم دیدار آشنا را»</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;">این بیت یكی از ابیات مشهور و در عین حال دشوار دیوان حافظ است. علت این اشتهار و دشواری نیز آن است كه مصراع اول آن به دو وجه متفاوت روایت شده و حافظ شناسان را از دیرباز بر سر تعیین و انتخاب وجه اصیل و حافظانه آن به اختلاف نظر و جدال و جدل وا داشته است. این اختلاف روایت تنها در لفظ محدود نمی ماند بلكه آثار و تبعات منفی در استنباط و برداشت معنی و مفهوم بیت بوجود می آورد و راه گشودن رمز و راز آن را مسدود می سازد. در همین رابطه گفته اند: مریدی خواجه را در خواب دید و از او پرسید از دو روایت «كشتی شكستگان» و «كشتی نشستگان» كدام گزینه صحیح تر است وحافظ در جواب فی البداهه چنین&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;">گفت:</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><b style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="5">«بعضی شكسته خوانند برخی نشسته دانند</font></b></span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><b style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="5">هر كس به قدر فهمش فهمیده مدعا را‌»</font></b></span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;"><br></span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;"><br></span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span lang="FA" b="" yagut";"="" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12pt; max-width: 100%;"><br></span></p> text/html 2018-05-03T12:43:37+01:00 misterinfo.in jalal شب جمعه http://misterinfo.in/post/738 <font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق (علیه السلام) فرمود:<br>️از ارتکاب گناه در شب جمعه بپرهیزید که کیفر گناهان در آن شب دو چندان است<br>چنانچه ثواب حسنات چند برابر است<br>و کسى که در شب جمعه معصیت خدا را ترک کند ، خدا گناهان گذشته ى او را بیامرزد<br>و هر که آشکارا در شب جمعه مرتکب گناه شود ، حق تعالى او را به #گناهان همه‌ى عمرش عذاب کند و عذاب گناه آشکار شب جمعه را «به کیفر شکستن حرمت شب جمعه» بر او دو چندان کند<br>&nbsp;بحار الانوار : 86 / 283 ، باب 2 ، حدیث 28<br></font> text/html 2018-04-19T12:48:28+01:00 misterinfo.in jalal چند جا که انسان خودش را مسخره میکند http://misterinfo.in/post/736 <font size="5" face="Mihan-Yekan">با هم سخنرانی ایت الله مجتهدی را درباره این موضوع می شنویم<br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/85/253460/ayatollah.mp3" target="" title="مجتهدی">لینک دانلود سخنرانی</a><br> </font> text/html 2018-04-04T18:26:06+01:00 misterinfo.in jalal دل پاک بی عمل پاک یعنی کشک http://misterinfo.in/post/735 <font size="5" face="Mihan-Yekan">آیت الله مجتهدی تهرانے(ره):<br><br>ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ ‌ : <br>ﺑﺎﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷه، کافیه.<br><br>نماز هم نخوندی نخون...<br>روزه نگرفتی نگیر.<br>به نامحرم نگاه کردی اشکال نداره و... فقط سعی کن دلت پاک باشه!<br><br>ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ :<br>آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ برایش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻔﺖ آﺁﻣﻨﻮﺍ ‏<br>ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :<br>‏[ ﺁﻣَُﻨﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕ ‏]<br>ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﻟﺖ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ،<br>ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .<br><br>ﺍﮔﺮ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ <br>ﻭ ﻣﻐﺰﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .<br>ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .<br>ﻣﻐﺰ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .<br><br>ﻫﻢ ﺩﻝ ؛ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ </font> text/html 2018-03-31T02:56:45+01:00 misterinfo.in jalal فواید نیکی به پدر و مادر در احادیث http://misterinfo.in/post/732 <font face="Mihan-Yekan" size="5">شایسته است <br>فواید نیکی به پدر و مادر</font><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱ – نگاه با محبّت به پدر و مادر، عبادت است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نظر الولد الی والدیه حباً لهما عباده.(۱۰۶)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نگاه دوستانه به پدر و مادر، عبادت است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایات، نگاه کردن به چند چیز، عبادت شمرده شده که یکی از آنها نگاه کردن به قرآن است و دیگری نگاه کردن به جمال با کمال امیرالمؤمنین علی علیه السلام .</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">مردی در کنار کعبه به ابوذر گفت: «چرا به چهره علی علیه السلام زیاد نگاه می کنی؟». ابوذر پاسخ داد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">النّظر الی علی بن أبی طالب عباده، و النّظر الی الوالدین برأفهٍ و رحمهٍ عباده.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نگاه کردن به روی مبارک علی علیه السلام عبادت است؛ همچنین نگاه کردن به پدر و مادر از روی محبّت و رحمت، عبادت است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۰۶ – تحف العقول، ص ۴۴؛ کشف الغُمّه، ص ۲۴۳؛ بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۸۰٫۱۰۷ – بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۴۵٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲ – جهاد در راه اسلام است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">برّ الوالدین یجزی عن الجهاد.(۱۰۸)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نیکی به پدر و مادر، جای جهاد را می گیرد.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۰۸ – نهج الفصاحه، ح ۱۰۸۶٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۳ – بزرگترین واجب است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#CC0000">امام علی علیه السلام فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#CC0000"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#CC0000">برّ الوالدین أکبر فریضه.(۱۰۹)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#CC0000"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#CC0000">نیکی به پدر و مادر، بزرگترین واجب است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۰۹ – غررالحکم و دررالکلم.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۴ – باعث طول عمر و زیادتی روزی است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام باقر علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">من سرّه أن یمدّ له فی عمره و یزاد فی رزقه فلیبرّ والدیه.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">کسی که می خواهد بر عمر خود بیفزاید و روزی خود را زیاد کند، پس بر پدر و مادر خود، نیکی کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایت دیگری به نقل از عنان بن سریر آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">کنّا عند أبی عبدالله علیه السلام و فینا میسر فذکر واصله القرابه، فقال&nbsp; أبوعبدالله علیه السلام یا میسر! قد حضر أجلک غیر مرّه و لا مرّتین کلّ ذلک یؤخّر الله أجلک لصلتک قرابتک و ان کنت تریدان یزاد فی عمرک فبرّ شیخیک یعنی أبویه.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">با میسر نزد امام صادق علیه السلام بودیم. گفتگو از صله رحم شد. حضرت فرمود: ای میسر! اجلت بیش از یک دفعه رسید، خداوند تمام آن را به تأخیر انداخت، برای اینکه صله رحم می کردی. اگر می خواهی عمرت زیاد شود، به پدر و مادرت نیکی کن.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">و در روایت دیگری آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">انّه ربّما کان قد بقی من عمر الانسان ثلث سنین ثم انّه یحسن الی والدیه و یصل أرحامه فیؤخّره الله الی ثلثین سنه و انّ منهم من یبقی من عمره ثلاثون سنه ثم انّه یقطع أرحامه أو یعق والدیه فیمحو الله سبحانه الثلاثین و یثبت مکانها ثلاث سنین، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله : رأیت فی المنام رجلا قد اتاه ملک الموت لقبض روحه فجاء برّه بوالدیه فمنعه منه.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">چه بسا گاهی از عمر انسان، سه سال باقی است؛ امّا در اثر احسان به پدر و مادر و صله رحم، خداوند، عمر سه ساله او را تبدیل به سی سال می کند، و در مقابل، شخصی از عمرش سی سال باقی است؛ امّا به دلیل قطع رحم و آزار و اذیت والدین، خداوند عمر او را به سه سال تبدیل می کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب شخصی را دید که ملک الموت برای قبض روح او آمده؛ ولی در اثر نیکی به پدر و مادر، این عمل تحقّق نیافت.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۰ – میزان الحکمه، باب الاحسان الی الوالدین؛ بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۸۱٫۱۱۱ – بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۴٫۱۱۲ – أنوار النعمانیه، ج ۳، ص ۸۵ (نور فی عقوق الوالدین و قطع رحم).</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۵ – بهترین خوبی هاست</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">علی علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">برّ الوالدین من أکرم الطّباع.(۱۱۳)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نیکی به پدر و مادر از بهترین خوبی هاست. چه نیکی یی بالاتر از این است که انسان، در دنیا نسبت به پدر و مادر خود، مهربانی کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۳ – بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۴٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۶ – باعث خشنودی خداوند است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رضی الله مع رضی الوالدین.(۱۱۴)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رضایت خداوند، در رضایت والدین است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۴ – همان، ج ۷۱، ص ۸۰٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۷ – باعث لذّت زندگی است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">لذّه العیش فی البرّ بالوالدین.(۱۱۵)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">لذّت زندگی در نیکی به پدر و مادر است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">کسانی که در زندگی اجتماعی با پدر و مادر خود، نامهربانی می کنند و با غیظ و غضب با آنان برخورد می نمایند، نه تنها در آخرت مورد عذاب خدای سبحان واقع می شوند، بلکه در دنیا هم هیچ لذّت و بهره ای از زندگی خود نمی برند. ما در زمان خود، شاهد هستیم کسانی که با پدر و مادر خود هیچ برخورد مناسبی نداشته اند، چطور گرفتار از هم پاشیدگی زندگی می شوند و همیشه گرفتار سختی زندگی هستند. بنابراین، کسانی که می خواهند در این دنیا از زندگی راحت و مطلوبی برخوردار باشند، باید با پدر و مادر با مهر و محبّت برخورد کنند و همیشه با خوشرویی با آنان رفتار کنند تا به زندگی خود، سامان ببخشند و شیرینی زندگی، در خانواده آنها همواره شعله ور بماند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۵ – همان.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۸ – باعث راحتی مرگ است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">من أحبّ أن یخفّف اللّه عزّ و جّل عنه سکرات الموت فلیکن بوالدیه بارّا.(۱۱۶)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">کسی که دوست دارد موقع قبض روح جان او راحت گرفته شود، پس به پدر و مادر خود، نیکی کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۶ – همان، ص۸۱٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۹ – بهترین اعمال است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">أفضل الأعمال الصلاه لوقتها و برّ الوالدین و الجهاد فی سبیل اللّه.(۱۱۷)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">بهترین اعمال نزد خداوند، نمازگزاردن در وقت آن و نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۷ – همان، ج ۷۱، ص ۸۵٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۰ – سپر آتش جهنّم است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایت آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">انّ أبی قد کبر جداً و ضعف فنحن نحمله اذا اراد الحاجه فقال ان استطعت أن تلی ذلک منه فافعل و لقّمه بیدک فانّه جنه لک غدا.(۱۱۸)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: «پدرم به حدّی پیر و ناتوان شده که او را برای قضای حاجت، حمل می کنم و می برم. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر قدرت داری، خودت این کار را انجام بده و خودت بر دهان او غذا بگذار تا این عمل، سپر آتش فردایت باشد [و تو را به بهشت ببرد].</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۸ – همان، ج ۷۱، ص ۵۶؛ اصول کافی، ج ۲، ص ۱۶۲٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۱ – باعث نیکی فرزندان آنها در آینده به پدر می شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">برّوا أبائکم یبرّ کم أبناؤکم.(۱۱۹)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۱۹ – بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۶۵٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۲ – مورد رحمت خداوند واقع می شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رحم الله امرءً اعان والده علی برّه.(۱۲۰)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">خداوند، رحمت کند کسی را که کمک کند به پدرش بر نیکی.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۰ – همان.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۳ – دعایش درباره فرزند، رد نمی شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">ثلاث دعوات لایحجبن عن الله تعالی: دعاء الوالد لولده اذا برّه.(۱۲۱)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام فرمود: سه دعاست که رد نمی شود و یکی، دعای پدر برای فرزندش است، زمانی که به او نیکی کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۱ – همان.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۴ – باعث شناخت و معرفت انسان می شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">برّ الوالدین من حسن معرفه العبد باللّه.(۱۲۲)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نیکی به پدر و مادر، از نشانه های شناخت انسان نسبت به پروردگار است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۲ – همان، ص ۷۷٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۵ – باعث تأخیر در مرگ می شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رأیت بالمنام رجلاً من أمّتی قد أتاه ملک الموت لقبض روحه، فجاء برّه بوالدیه فمنعه منه.(۱۲۳)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در خواب دیدم که ملک الموت می خواهد یکی از امّتم را قبض روح کند. در این هنگام، آن شخص به پدر و مادر نیکی کرد. لذا [خداوند] از قبض روح او منع کرد.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۳ – همان، ص ۸۰٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۶ – ثواب حج دارد</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">ما من ولد بارّ ینظر الی والدیه نظر رحمه الاّ کان له بکلّ نظره حجّه مبروره؛ فقالوا: یا رسول الله! و ان نظر فی کلّ یوم مأه» قال: نعم، الله أکبر و أطیب.(۱۲۴)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> [فرمود:]هر فرزندی که از روی رحمت و نیکی به پدر و مادر نگاه کند، به هر نگاهش [ثواب] یک حجّ قبول شده، داده می شود. عرضه داشتند: «ای رسول خدا! اگر در هر روز صد بار نگاه می کند». فرمود: آری! خداوند بزرگ است. </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۴ – همان.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۷ – هرگز فقیر نمی شود</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">… فلیکن بوالدیه بارّاً فاذا کان کذلک لم یصبه فی حیاته فقرا أبداً.(۱۲۵)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">هر کسی می خواهد که خداوند، سکرات مرگ را بر او آسان گرداند، به پدر و مادر نیکی کند که در این هنگام، هرگز در زندگی اش فقیر نمی شود.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۵ – همان، ص ۸۱٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۸ – نیکی به والدین، نعمت خداوند است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">من نعمه الله علی الرجل أن یشبه والده.(۱۲۶)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">از نعمتهای خداوند بر انسان، آن است که پدرش را گرامی دارد.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۶ – همان، ص ۸۴٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۱۹ – اطاعت خداوند است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">فان صلتهما طاعه الله.(۱۲۷)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">نیکی به پدر و مادر، طاعت خداوند است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۷ – همان، ص ۸۵٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲۰ – حضرت موسی علیه السلام به چنین کسی غبطه می خورد</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایتی آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">روی أنّ موسی علیه السلام لمّا ناجی ربّه رأی رجلاً تحت ساق العرش قائماً یصلّی فغبطه بمکانه، فقال: «یا ربّ بم بلّغت عبدک هذا ما أری؟» قال: یا موسی! انّه کان بارّاً بوالدیه.(۱۲۸)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">وقتی حضرت موسی با پروردگارش مناجات می کرد، مردی را دید که مناجات می کند. حضرت موسی به مقام و درجه او غبطه خورد. عرض کرد:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">«پروردگارا! به چه وسیله بنده ات را به این مقام رساندی؟». فرمود: ای موسی! این مرد به پدر و مادر خود، نیکی می کرد.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۸ – همان.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲۱ – بهترین افراد در روز قیامت است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایت آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">سید الأبرار یوم القیامه رجل برّ والدیه.(۱۲۹)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">بهترین نیکوکار در روز قیامت، مردی است که به پدر و مادر خود، نیکی کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">البته این مرد، شخص نیکوکار در روز قیامت است و در دنیا هم، موجب خوشبختی و خرسندی و سعادت در زندگی اوست.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۲۹ – همان، ص ۸۶٫</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲۲ – از صفات شیعه است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام باقر علیه السلام می فرماید:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">ما شیعتنا الاّ من أتقی اللّه و اطاعه و ما کانوا یعرفون الاّ بالتواضع و التخشع و أداء الأمانه و کثره ذکر الله والصوم و الصلاه و البرّ بالوالدین.(۱۳۰)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">شیعه ما نیست، جز کسی که خدا را در نظر داشته باشد و او را اطاعت کند، و شیعه را نمی توان شناخت، جز با تواضع، افتادگی، ادای امانت، ذکر فراوان، روزه گرفتن، نماز خواندن و نیکی با پدر و مادر.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۳۰ – تحف العقول، ص ۲۹۵ (حکم و مواعظ أبی جعفر محمد بن علی علیهماالسلام ).</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲۳ – سبب ورود به بهشت است</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">امام صادق علیه السلام فرموده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">قال یأتی یوم القیامه شی ء مثل الکبه فیدفع فی ظهر المؤمن فیدخله الجّنه، فیقال: هذا البرّ.(۱۳۱)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">روز رستاخیز، چیزی مثل سپر آورده می شود و در بهشت بر سر مؤمن افکنده گردد و او را داخل بهشت می کند و گفته می شود که این، به سبب نیکی به والدین و خویشان و مؤمنان است.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">أربع من کنّ فیه بنی اللّه له بیتاً فی الجنّه: من آوی الیتیم، و رحم الضعیف و أشفق علی والدیه، و رفق بمملوکه.(۱۳۲)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">چهار دسته هستند که اگر این چهار صفت در آنها باشد، خدا برای آنان در بهشت خانه آماده کرده است: ۱) کسی که یتیمی را پناه دهد؛ ۲) به ضعیف ترحّم کند؛ ۳) به پدر و مادر، مهربان باشد؛ ۴) با مملوک خود مهربان باشد و با او مدارا کند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در آیات قرآن و روایات ائمّه معصومین علیهم السلام ، مجموع صفات و اعمالی که سبب ورود انسان به بهشت می شود و او را در جایگاهی رفیع قرار می دهد، کاملاً مشخّص شده است که البته ما درصدد بررسی همه این صفات نیستیم؛ ولی به مناسبت، اوصافی را بیان می کنیم تا با</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">عمل به آنها، از جمله کسانی باشیم که از این نعمت جاوید خداوند، بهره مندند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">۱۳۱ – اصول کافی، ج ۲ (باب البرّ بالوالدین)، ص ۱۵۸٫۱۳۲ – الخصال، شیخ صدوق.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><span style="color: #000080;"><strong>۲۴ – در سایه عرش خداست</strong></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">در روایتی آمده است:</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">انّ موسی یناجی ربّه اذ رأی رجلاً تحت ظلّ العرش فقال: «یا ربّ من هذا الّذی قد أظلّه عرشک؟»، قال: هذا کان بارّاً بوالدیه.(۱۳۸)</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">حضرت موسی علیه السلام با پروردگارش مناجات می کرد. در این هنگام، مردی را در زیر سایه عرش خدا مشاهده کرد. عرضه داشت: پروردگارا! این چه کسی است که در سایه عرش تو سُکنا گزیده؟». فرمود: این شخص، نسبت به پدر و مادرش مهربان بود.</font></p><p><br></p><p>منبع:<a href="http://bashiran.ir/24-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" target="_blank" title="">http://bashiran.ir</a></p> text/html 2018-03-31T02:51:21+01:00 misterinfo.in jalal مهم ترین عبادت بعد از توحید http://misterinfo.in/post/731 <p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> «وقضی ربّک الاّ تعبدوا الاّ ایاه و بالوالدین احساناً اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افّ و لا تنهرهما و قل لهما قولاً کریماً؛ پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند، به آنان «وای» مگو و آنان را مران و با آنان [لطیف و سنجیده و] بزرگوارانه سخن بگو».</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> سوره اسراء ـ آیه 23</font></p><h3><font face="Mihan-Yekan" size="5"> نکته:</font></h3><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> <font color="#000099">بارها در قرآن، احترام به پدر و مادر توصیه شده است، آن هم در کنار دعوت به توحید.</font> در احادیث نیز احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزردن آنان نکوهش، به عمل آمده است، چنان که آمده است: </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> <font color="#000099">نگاه رحمت به والدین، پاداش حج مقبود دارد.</font> رضایت آن دو، رضای الهی است و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر شخص را طولانی می کند و سبب می شود که فرزندان او هم به وی احسان کنند. </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> <font color="#CC0000">در حدیث است که حتی اگر تو را زدند، تو «اُف» نگو، خیره نگاه مکن، دست بلند مکن، جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، کاری مکن که مردم به آنان دشنام دهند، پیش از آنان منشین،پیش از آن که از تو چیزی بخواهند به آنان کمک کن.</font></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> مردی مادرش را به دوش گرفته بود و طواف می داد و پیامبر را در همان حالت دید. پرسید: آیا حقّ مادرم را ادا کردم؟ فرمود: حتّی حق یکی از ناله های زمان زایمان را ادا نکردی. </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> از پیامبر اکرم (ص) سؤال شد: پس از مرگ پدر و مادر هم می توان به ایشان احسان کرد؟ فرمود: آری، از راه نماز خواندن برای آنان و استغفار برایشان و وفا به تعهداتشان و پرداخت بدهی هایشان و احترام به دوستانشان. </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> مردی از پدرش نزد پیامبر (ص) شکایت کرد. حضرت پدر را خواست و پرسش نمود. پدر پیر گفت: روزی من قوی و پول دار شده و به من کمک نمی کند. رسول خدا گریست و فرمود: هیچ سنگ و شنی نیست که این قصه را بشنود و نگرید! سپس به فرزند فرمود: «انت و مالک لأبیک» تو و دارایی ات از آن پدرت هستید.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> مردی از مادرش شکایت کرد که بداخلاق است. پیامبر (ص) فرمود: آن روز که حامله بود، بداخلاق نبود،شب های بسیاری به خاطر تو بیدار شد، روزها برایت غصّه خورد. تو برای مادرت چه کردی؟ گفت: او را به حج بردم. فرمود: حقّ او را ادا نکرده ای. </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> امام صادق (ع) فرمود: اگر لفظی رقیق تر از «اُف» بود، خداوند آن را می فرمود. اولین گام عاقّ شدن، گفتنِ «اُف» است، عمل کسی که عاقِّ والدین باشد پذیرفته نیست، حتی اگر شهید در جبهه باشد. </font></p><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font> text/html 2018-03-23T19:53:07+01:00 misterinfo.in jalal چرا من به هر کاری دست می‌زنم به بن بست میرسم ??? http://misterinfo.in/post/730 <font face="Mihan-Yekan">&nbsp;<font size="5">روزی با مرحوم پدر (علّامۀ طهرانی) سوار تاکسی شدیم و به مسجد می‌رفتیم؛ رانندۀ تاکسی همین‌طور ابتداءاً از آقا سؤال پرسید :<br><br>چرا من به هر کاری دست می‌زنم به بن بست میرسم، با این‌که شرائط این کار همه مهیّا بوده مانعی هم نیست ولی باز به بن‌بست می‌رسم؟<br><br>تعبیر خود راننده این بود که می‌گفت من مثل کلاف سردرگم شدم؛ تاکسی نو خریدم مشغول کار شدم باز ضرر می‌کنم.<br><br>آقا فرمودند: پدر و مادرت از تو راضی هستند؟ <br>گفت: نه! راضی نیستند؛ من اصلاً نمی‌خواهم که آن‌ها را ببینم، بیست سال است که ما با هم اختلاف داشته و رفت و آمدی نداریم.<br>آقا فرمودند: تنها راه درست شدن کار شما این است که پدر و مادر را از خود راضی کنی؛ راه منحصر به این است.<br>&nbsp;عاقّ والدین این طور است که نه تنها برای انسان ضیق و تنگی و قبض می‌آورد که کار دنیایی انسان نیز به هم می‌ریزد.<br>سیدمحمدصادق حسینی طهرانی (فرزند علامه طهرانی)</font><br> </font> text/html 2018-03-22T14:47:15+01:00 misterinfo.in jalal لیلة الرغاب:یعنى شب دلدادگان http://misterinfo.in/post/729 <article class="js_AboutText AboutText bold"><font size="5" face="Mihan-Yekan"> بدان كه اولین شب جمعه ماه رجب را<font color="#3333FF"> «لیلة الرغاب» (یعنى شب دلدادگان)</font> میگویند و براى آن عملى با فضیلت بسیار از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله وارد شده كه آن را سیّد در كتاب «اقبال» و علاّمه حلى در «اجازه بنى زهره» نقل كرده اند، بعضى از فضیلت آن اینكه به سبب انجام آن گناهان بسیار آمرزیده مى شود، و نیز نمازى در آن وارد شده كه هركه آن را به جای آورد هنگام شب اوّل قبرش حق تعالى ثواب آن را به نیكوترین صورت و با روى گشاده و درخشان و زبانى گویا به سوی او میفرستد، پس به او میگوید: اى حبیب من تو را بشارت باد كه از هر شدّت و سختى نجات یافتى، بنده میگوید تو كیستى؟ به خدا سوگند من چهره اى زیباتر از چهره تو ندیدم، و سخنى شیرین تر از سخن تو نشنیدم، و بویى بهتر از بوی تو نبوییدم! ! پاسخ میدهد: من ثواب آن نمازم كه در فلان شب، از فلان ماه، از فلان سال به جاى آوردی امشب نزد تو آمدم تا حقّت را ادا كنم، و مونس تنهایى تو باشم، و هراس را از تو برگیرم و هنگامی كه در صور (شیپور قیامت) دمیده شود، در عرصه قیامت سایه اى بر سرت خواهم افكند، پس خوشحال باش كه خیر هرگز از تو جدا نخواهد شد.<br> كیفیت این نماز چنین است: اولین پنجشنبه ماه رجب را روزه میدارى، چون شب جمعه داخل شود، <font color="#3333FF">ما بین نماز مغرب و عشا، دوازده ركعت نماز بجاى مى آورى، هر دو ركعت با یك سلام به این ترتیب كه در هر ركعت یك مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه «سوره قدر» و دوازده مرتبه «سوره توحید» می خوانى و هنگامى كه از نماز فارغ شدى هفتاد مرتبه مى گویى: </font></font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ عَلَى آلِهِ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ] .<br> </font><article class="js_TranslateText TranslateText"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> خدایا! بر محمّد پیامبر درس ناخوانده و خاندانش درود فرست</font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> </font><article class="js_AboutText AboutText bold"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> سپس به سجده میروى و هفتاد مرتبه میگویى: </font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ </font><article class="js_TranslateText TranslateText"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و روح</font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> </font><article class="js_AboutText AboutText bold"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> آنگاه سر از سجده بر می دارى و هفتاد مرتبه مى گویى: </font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ </font><article class="js_TranslateText TranslateText"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> پروردگارا! مرا بیامرز و بر من مهرورز و از آنچه از من میدانى بگذر، تو خداى برتر و بزرگ ترى</font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> </font><article class="js_AboutText AboutText bold"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> دوباره به سجده مى روى و هفتاد مرتبه مى گویى: </font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ </font><article class="js_TranslateText TranslateText"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و روح</font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> </font><article class="js_AboutText AboutText bold"><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> سپس حاجت خود را میطلبى كه به خواست خدا برآورده خواهد شد.<br> آگاه باش زیارت حضرت رضا علیه السّلام در ماه رجب مستحب است، و انجام آن در این ماه امتیاز خاصى دارد، همانگونه كه انجام عمره در ماه رجب فضیلت دارد تا جایى كه روایت شده انجام آن در این ماه، در فضیلت همتاى حج است و نیز نقل شده: حضرت سجاد علیه السّلام در ماه رجب به عمره مشرّف شده بود، و شب و روز نزد كعبه نماز میخواند، و در حالى كه پیوسته در سجده بود این ذكر از زبان ایشان شنیده میشد: </font></article><font size="5" color="#3333FF" face="Mihan-Yekan"> عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ گناه از بنده ات بزرگ شده، پس بگذر گذشت از سوى تو زیبا باشد. </font> text/html 2018-03-15T16:35:35+01:00 misterinfo.in jalal خونه تکونی دل از کدورت ؟ http://misterinfo.in/post/726 <font size="5" face="Mihan-Yekan"><font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدی را چرا بهتر است&nbsp; با خوبی جواب بدیم.</font><br>امام علی(ع) درباره این که چه کسی بزرگوار نیست؟ فرمودند: " کسی که بدی را به نیکی پاسخ ندهد، از بزرگواران نیست<br><br>درباره مرحوم بهاء‌الدینی روایت‌شده که در میان جمعی از شاگردانش فرمود: ه‌اند که من فکر می‌کردم خوبی را باید با خوبی و بدی را با بدی جواب داد ولی بعد‌ها فهمیدم که این کار برای مبتدی‌هاست <font color="#CC0000">و هنر این است که شما در برابر بدی دیگران، خوبی کنید</font>. امیرالمومنین (ع) در بعضی از جنگ‌ها با دشمنان چنان خوب صحبت می‌کردند که آن‌ها تسلیم حضرت می‌شدند و حضرت نیز با آغوش باز بدی‌های آن‌ها را فراموش می‌کردند. ما می‌توانیم با اطرافیان‌مان همین کار را انجام دهیم. ب<font color="#3333FF">ه کسی که با ما قهر کرده، بدی کرده، غیبتمان را کرده پیامک دهیم و تلفن بزنیم و محبت کنیم. </font>شاید خیلی سخت باشد که پا روی غرورمان بگذاریم ولی باید به حسنه‌ای که در پشت این کار نهفته است توجه کنیم؛ چراکه این کار ثوابش از همه چیز بیشتر است و این علامت شجاعت، بزرگی، تحمل و بردباری ماست.<br><br>از بزرگواری شنیدم که می گفت اگر در حق کسی که بهتان بدی کرده دعای خیر کنید .خداوند دو برابر ان دعای خیر برای شما ان را استجاب می کند . <br>و من الله توفیق<br></font> text/html 2018-03-15T14:55:39+01:00 misterinfo.in jalal کینه مومنین را از دل هایمان دور کنیم تا... http://misterinfo.in/post/728 <div align="right"><font style="font-size:13px; line-height:19px"><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan">در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است: هر مؤمنی که کینه‌ی مؤمنی را به خاطر ایمان او،</font></p><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan"> در دل بگیرد، کافر است و اگر به خاطر غیر از ایمان باشد، فاسق است.</font></p><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC0000">آری کینه و دشمنی بین مؤمنین نه تنها ضربه‌ی بزرگی بر پیکر وحدت بین مسلمین وارد <br></font></p><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC0000">می‌کند بلکه ضربه‌ی بسیار بزرگتری برای اسلـام وارد نموده و جلوی پیشرفت اسلـام را <br></font></p><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><font color="#CC0000">می‌گیرد</font> و از استقبال پیروان ادیان دیگر به اسلـام می‌کاهد.&nbsp; </font></p></font></div><br><font style="font-size:13px; line-height:19px"><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan">در یکی از دعاهایی که در قران امده می خوانیم </font></p></font><br><font style="font-size:13px; line-height:19px"><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan">. «وَ لـا تَجعَل فِی قُلُوبِنا غِلـاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا...» حشر/10</font></p><p dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan">یعنی خدایا کینه افرادی که ایمان اورده اند را دل ما قرار نده </font></p></font><br><font style="font-size:13px; line-height:19px"><p dir="rtl"> </p></font> text/html 2018-03-15T14:48:35+01:00 misterinfo.in jalal زنگار دل را چگونه پاک کنیم . http://misterinfo.in/post/727 <font size="5" face="Mihan-Yekan"><br> رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : جَلاءُ هذهِ القُلوبِ ذِکرُ اللّه ِ و تِلاوَتُ القرآنِ (تنبیه الخواطر : 2/122)<br> پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : صیقل دهنده این دلها، یاد خدا و تلاوت قرآن است.<br> <br> قالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : إنّ هذهِ القُلوبَ تَصدَأُ کما یَصدأُ الحَدیدُ إذا أصابَهُ الماءُ . قیلَ : و ما جَلاؤها ؟ قالَ : کَثرَةُ ذِکرِ المَوتِ، و تِلاوَتِ القرآنِ . (کنز العمّال : 42130)<br> پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود : همچنان که آهن اگر آب به آن رسد زنگ مى زند، این دلها نیز زنگار مى بندد. عرض شد: صیقل دادن آنها به چیست؟ فرمود: بسیار به یاد مرگ بودن و تلاوت قرآن.</font><br><br><br><br> text/html 2018-03-15T14:11:44+01:00 misterinfo.in jalal نیکی کنین تا پیشرفت کنین !!! http://misterinfo.in/post/725 <font size="4" face="Mihan-Koodak">نیکی کنین به پدر و مادر ،&nbsp; مخصوصا مادر تا پیشرفت کنین&nbsp; <br><br>با هم سخنرانی زیبایی را در این مورد از زبان اقای مجتهدی می شنویم .<br><br>ما هر که را که دیدیم پیشرفت کرد به خاطر دعای پدر و مادر بوده مخصوصا مادر <br>بعضی ها می گن ما دست به هرکاری می زنیم نمیشه نمی دونند به خاطر این هست که پدر و مادر از انها راضی نیستند و می اندازند گردن شانس و جامعه .در صورتی که به خاطر خود فرد بوده&nbsp; <br><a href="http://www.mediafire.com/file/7lbar82j55e620u/04+-+Niki+be+pedar+va+madar.lite.mp3" target="_blank" title="مجتهدی پدر و مادر ">دانلود سخنرانی کوتاه ایت الله مجتهدی </a><br><br><br>گاهی یه توهین کوچک به پدر و مادر ادم را چندین سال از زندگی عقب می اندازد حتی اگر انها ناراحت نشوند وعاق نکنند . <br><br></font> text/html 2018-03-15T11:12:33+01:00 misterinfo.in jalal ببخش تا بخشیده شوی http://misterinfo.in/post/663 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/85/253460/DOLABI.jpg" alt="حاج اسماعیل دولابی ره: دو رکعت نماز بخوان و به خداوند عرض کن : هر کس به من بدی کرده بخشیدم،تو هم مرا ببخش. آن وقت ببین خدا با تو چه کار می کند..." vspace="0" width="568" hspace="0" height="505" border="0" align="bottom">